Monday, May 26, 2014

Industrial moods

Big city doesn't have to be crowded or overwhelming. One of its great advantages is that you can find distant places to be alone.
If you like industrial places like this you will like this short 'session'. Enjoy.

Wielkie miasto wcale nie musi być przeludnione i przytłaczające. Wielką zaletą takich miast jest to, że zawsze można znaleźć w nich odległe zakątki, żeby pobyć samemu.
Jeśli lubicie takie miejskie zakamarki to spodoba Wam się ta krótka 'sesja'.
Miłego oglądania. 

Photos by FocusArtStyle

Monday, May 19, 2014

Fountains

Do you like fountains? I love them! Especially in the summer when you can sit close to the water, watch how it sprinkles and feel how nicely cool it is. 
The sound of flowing water is also very pleasant and I like to listen to this natural music... 
And when you add some lights - you will get really spectacular view!

Lubicie fontanny? Ja uwielbiam! Szczególnie latem, kiedy można usiąść blisko wody, patrzeć jak tryska i poczuć jej przyjemny chłód. 
Sam dźwięk płynącej wody też jest przyjemny i bardzo lubię słuchać tej naturalnej muzyki... 
A kiedy doda się trochę kolorowych świateł - można otrzymać naprawdę spektakularny widok.

 I can see this place in Warsaw has more and more funs and people come here, especially in the night when you can admire play of water and lights. 
Beautiful view!

Pewnie dlatego więc to miejsce w Warszawie cieszy się wielką sympatią mieszkańców, którzy przychodzą tu zwłaszcza wieczorami, żeby popatrzeć na grę świateł i wody.
Piękny widok!Photos: FocusArtStyle

Tuesday, May 13, 2014

White and turquoise

Combination of white and turquoise is one of my favourite. They go so well together especially in the summer, but spring is also a good time to wear them. And since I miss nice sunny days so much I decided to summon them with my look ;)
Połączenie białego z turkusowym to jedno z moich ulubionych. Te kolory wspaniale do siebie pasują, szczególnie latem, ale wiosna to też dobra pora żeby je nosić. A ponieważ bardzo już tęsknię za pięknymi słonecznymi dniami - postanowiłam je przywołać odpowiednim strojem ;)
I like also turquoise accessories - let me introduce to you my favourite ones: bracelets.
 The big one is made of marble pieces and I brought it from a trip to Italy, the other three I received as present. I like wearing them together.
Lubię też turkusowe dodatki. Oto moje ulubione bransoletki.
Ta duża jest zrobiona z kawałków marmuru i przywiozłam ją z wyprawy do Włoch. Pozostałe trzy dostałam w prezencie. Lubię je nosić razem.


In this combination it's important that white sweater doesn't cover completely the lace at the back:
W tym zestawie ważne jest, żeby sweter nie zakrywał całkowicie koronki na plecach:


And to add even more turquoise I chose these balerinas. How do you like this look?
A żeby całość była jeszcze bardziej turkusowa wybrałam te baleriny. Jak Wam się podoba?


Pictures: FocusArtStyle

Tuesday, May 6, 2014

MANGO this summer

Mango spring-summer 2014.
Daria Werbowy shows perfect clothes for warm summer days of this well known Spanish brand.
Photos are full of easy, natural styling and summer leisure and freedom. Session took place on Canary Islands - mainly on Lanzarote. I chose a few pictures showing clothes in my favorite summer color - white.
Mango wiosna-lato 2014.
Daria Werbowy prezentuje rzeczy na ciepłe letnie dni tej znanej hiszpańskiej marki. Zdjęcia przedstawiają swobodne, niewymuszone stylizacje pełne wakacyjnego luzu. Sesję zrealizowano na Wyspach Kanaryjskich, głównie na Lanzarote. Wybrałam kilka zdjęć w moim ulubionym letnim kolorze - bieli.

When I look at these pictures I feel they are different from what we normally see on spring-summer photos: instead of bright sunny day we have cloudy sky and delicate colors.


Sesja ta różni się od typowych wakacyjnych wyobrażeń pełnych ostrego, ciepłego słońca i żywych kolorów. Zamiast tego na zdjęciach widać zachmurzone niebo i spokojne, stonowane barwy. 
How do you like this Mango campaign?Pictures I present here come from www.elle.pl

Thursday, May 1, 2014

Streets of Barcelona

When I first saw Barcelona I knew I would love to come back there again, and again. Barcelona is an amazing city and it's difficult to describe it just using words: you have to see it, feel the atmosphere of the city, see the people strolling, hear how they speak, watch how they dress and behave. Even showing you pictures will never let you feel all the rest. Let me try at least share my strongest memories.

Kiedy pierwszy raz zobaczyłam Barcelonę, już wiedziałam, że będę chciała tam wracać i wracać. Barcelona jest zadziwiającym miastem i trudno ją opisać zwykłymi słowami: trzeba ją zobaczyć, poczuć atmosferę miasta, poobserwować przechadzających się tam ludzi, posłuchać jak mówią, zobaczyć jak są ubrani i jak się zachowują. Niestety oglądając zdjęcia nie można w pełni poczuć panującej tam atmosfery. Spróbuję podzielić się z Wami moimi najsilniejszymi wspomnieniami.Walking the streets of Barcelona I simply didn't know what I should be looking at as I liked absolutely everything! Architecture surrounding me was so astonishing and I could only compare it to the impression I had when I visited Paris for the first time. So I decided to look... above and not to miss anything of what I can see.

Przechadzając się ulicami Barcelony nie wiedziałam, w którą stronę mam patrzeć. Podobało mi się wszystko. Absolutnie wszystko! Architektura dookoła przyprawiała mnie o prawdziwy zawrót głowy i mogłabym to wrażenie porównać jedynie z tym, które odniosłam będąc pierwszy raz w Paryżu. Postanowiłam więc patrzeć... w górę i podziwiać wszystko w zasięgu wzroku.Then suddenly I saw it: La Sagrada Familia. I heard and read a lot about this amazing building but I never realized this was something that will remain in my memory probably forever. This is the most visited tourist attraction in Barcelona and every year over 3,000,000 visitors come to see it. The church is considered  one of the most original and ambitious modern buildings in the world. And I absolutely agree!!

Wtem nagle ją zobaczyłam: La Sagrada Familia. Czytałam i słyszałam sporo o tej wspaniałej budowli, ale nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, że po tym jak ją zobaczę - zostanie w mojej pamięci prawdopodobnie na zawsze. To najczęściej odwiedzana przez turystów atrakcja Barcelony, rocznie widzi ją ponad 3 mln osób. Kościół jest uważany za jeden z najbardziej oryginalnych i ambitnych budynków na świecie. I zgadzam się z tym!
Building of La Sagrada Família started in 1882 and it has been built from donations. Gaudí himself said: "The expiatory church of La Sagrada Família is made by the people and is mirrored in them. It is a work that is in the hands of God and the will of the people." The building is still going on and could be finished some time in our century.

Budowanie kościoła rozpoczęło się w 1882 roku z datków ludzi. Sam Gaudi powiedział, że "kościół ekspiacyjny La Sagrada Familia jest tworzony przez ludzi i w ludziach ma swoje odbicie. Jest to dzieło w rękach Boga i powstaje z woli ludzi." Budowanie kościoła nadal trwa i zostanie zakończone kiedyś w przyszłości.

The church was designed by Antoni Gaudi - one of the outstanding world architecturers. He  studied, worked and lived with his family in Barcelona. It is also in the city that we find most of his work. He was first and foremost an architect, but he also designed furniture and objects and worked in town planning and landscaping, amongst other disciplines. This is amazing how the language of his art speaks directly to our senses.Antoni Gaudí was aware that he would not complete the project for the whole church, and so he  programmed the construction and explained the project to his associates and various young architects so that they can finish the construction.


If you feel you need some more information about this fantastic building please visit the following site: http://www.sagradafamilia.cat/
After I saw it I was overwhelmed. And had some other places to visit! I started walking then to see some other nice streets and buildings.

Jeśli potrzebujecie zdobyć trochę więcej informacji na temat tej fantastycznej budowli odsyłam Was do strony http://www.sagradafamilia.cat/ 
Po tym jak ją zobaczyłam byłam oszołomiona. A miałam jeszcze zobaczyć inne miejsca! Poszłam więc oglądać inne piękne ulice i miejsca.So you're walking the streets of Barcelona and you never know when you're going to see another incredible piece of Gaudi's architecture (unless you live there). La Pedrera is another astonishing building I could see next.

Idąc ulicami Barcelony nigdy nie wiadomo, kiedy człowiek natknie się na kolejne dzieło architektury Gaudiego (chyba że mieszka w Barcelonie). La Padrera to kolejny wspaniały budynek który zobaczyłam.The word "Pedrera" means "quarry" but the original name of the house was Casa Milà. This is another masterpiece by Antoni Gaudí and was designed as a fashionable home for wealthy Milà family. The name Pedrera was used locally to describe the building because of its shape and the name stuck.La Pedrera was built as house of apartments and offices however the owner had difficulty renting the apartments because  the rooms were irregularly shaped.
Look at the details of the balconies - arent they wonderful?Then I strolled again and admired streets and buildings around. One of the most famous streets in Barcelona are Avenida Diagonal and La Rambla.

La Rambla is the most famous street in Barcelona. It is the wide boulevard which connects the Plaça de Catalunya with the Columbus Monument and the city's waterfront.
It is popular with tourists and locals too. The middle part of the Rambla is bordered by trees and designed for pedestrians. 
Even though it is one continuous street, the Rambla actually consists of five 'ramblas'. That's why the street is also called Las Ramblas.


After walking, having some coffee and observing people I finally got to another place I wanted to see: Casa Batlló, also designed by Gaudi.Casa Batlló is often overlooked by many people because it's on the same road as La Pedrera  and it is La Pedrera that tends to draw more people's attention. For mi Casa Batlló is more interesting and beautiful and I highly recommend to see it.

Gaudí' s work has an incredible characteristic of activating your imagination. His work first astonishes you, then challenges to ask questions, so be prepared to be thinking about Gaudí's masterpieces long after you leave the city.
If you have a chance - go to Barcelona and spend there a couple of days so that you can admire its beauty and feel the atmosphere.