Tuesday, March 29, 2016

One day in Nuremberg

This wasn't the first time I visited Nuremberg; I remember I was there before in 1992.
Last time it was in hot July, this time in cold February.
The city's history goes back to the 11th century, but it has a lot to offer to the tourists nowadays and I regret very much I didn't have enough time to visit it.
As I wrote many times before - the best for me to 'feel' the city is to walk the streets and observe people, make pictures and explore nice places.
Here we go:
*
To nie był pierwszy raz kiedy odwiedziłam Norymbergę; pamiętam, że byłam tam wcześniej w 1992 roku.
Wtedy był gorący lipiec, tym razem w zimny luty.
Historia miasta sięga aż XI wieku, ale ma ono wiele do zaoferowania turystom i dziś, i żałuję bardzo, że nie miałam wystarczająco dużo czasu, aby je dobrze zwiedzić.
Jak pisałam już wcześniej - dla mnie najlepszym sposobem, zeby "poczuć" miasto jest chodzić po ulicach i obserwować ludzi, robić zdjęcia i odwiedzać ciekawe miejsca.
No to ruszamy:

entering Nuremberg

Street by the city wall in Nuremberg

Narrow street in Nuremberg 

I like very much the architecture: look at these details:

Nuremberg houses House detail, Nuremberg

Nuremberg street by the river

By the river in Nuremberg

River view Nuremberg


Nuremberg Architecture 

Nuremberg old town

Before I came here this time I didn't know Nuremberg contributed much to the science of astronomy. Did you know Albrecht Dürer lived here? He created woodcuts of the first maps of the stars of the northern and southern hemispheres and produced the first printed star charts and also published the first perspective drawing of the terrestrial globe. Did you know the main part of Nicolaus Copernicus's work was published in Nuremberg too?
*
Zanim tu przyjechałam tym razem nie wiedziałam, że Norymberga ma znaczne zasługi dla astronimii. Wiecie, że Albrecht Dürer tu żył i pracował? To on stworzył drzeworyty pierwszych map nieba północnej i południowej półkuli, wyprodukował pierwsze gwiezdne wykresy i opublikował też pierwszy rysunek perspektywiczny kuli ziemskiej! A wiedzieliście, że główna część pracy Mikołaja Kopernika też została opublikowana w Norymberdze? Ja właśnie uzuoełniłam sobie braki tej wiedzy będąc tutaj.


Albrecht Duerer monument in Nuremberg

I enjoyed a lot a walk through the city although it was pretty cold. Luckily the weather was fine and I could make some pictures to share with you now.
*
Miałam wiele przyjemności z chodzenia po ulicach Norymbergi, mimo że było dość zimno. Pogoda była piękna i mogłam porobić zdjęcia, którymi sie teraz z Wami dzielę. 

Nuremberg Cathedral

River view Nuremberg

Architecture detail Nuremberg

Bridge on the river in Nuremberg

By the river in Nuremberg

House by the river in Nuremberg

Houses by the river in Nuremberg