Tuesday, April 28, 2015

New arrivals

Recently I don't go to often for shopping, but when I finnaly go - I always come back with something that was worth my attention.
Just look, what a great patent leather heels I managed to find (and buy!).
Aren't they inspiring?

Ostatnio rzadko chodzę po sklepach, ale jak już się wybiorę, to wracam z czymś naprawdę godnym uwagi.
Zobaczcie, jakie odjazdowe lakierki udało mi się ostatnio wypatrzyć (i kupić!).
Czyż nie są inspirujące?


No comments:

Post a Comment

Thank you for stopping by, reading and all your comments.